Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je z dne 6. 8. 2013 objavljen Dvanajsti javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev (pdf), ki zajema:

  • 1. sklop – programe institucionalnega usposabljanja,
  • 2. sklop – programe priprav na NPK/TPK (nacionalnih ali temeljnih poklicnih kvalifikacij),
  • 3. sklop – prenovljene programe priprave na samozaposlitev,
  • 5. sklop – »Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM«.

Programi 1., 2. in 3. sklopa so bili zajeti že v  enajstem javnem pozivu. V sedaj veljavnem dvanajstem javnem pozivu je uveden tudi 5. sklop – program Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM.

Javni poziv za vpis v register je odprt od objave na spletni strani ZRSZ. To pomeni, da lahko izvajalci kadar koli od objave poziva posredujete predloge za vpis v register. Predloge lahko oddate osebno ali po pošti na naslov Centralne službe ZRSZ v Ljubljani. Predlogi morajo biti v celoti pripravljeni v skladu z dokumentacijo in navodili iz javnega poziva.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)