Evropska komisija predlaga nov program za obdobje 2014 – 2020, ki predstavlja horizontalno integracijo glavnine dosedanjih programov Vseživljenjskega učenja in Mladi v Akciji (MvA). Komisija spremembo predstavlja kot organizacijsko rešitev z namenom poenostavitve, večje dostopnosti ter manj stroškov z upravljanjem.

Slovenija je tekom pogajanj zagovarjala: internacionalizacijo šolstva, podporo mednarodni učni mobilnosti mladih in predvsem učnega osebja, uporabo skupnih evropskih orodij ter posebno poglavje za mladino. Še posebej je poudarjala dostopnost programa za male izobraževalne organizacije, regionalno porazdelitev in večjo usmerjenost tega v spodbujanje aktivne participacije mladih v demokratičnih procesih, aktivnega državljanstva in solidarnosti ter razumevanje drugačnosti med mladimi.

Slovenija bo v okviru novega programa Erasmus+ imela dve nacionalni agenciji. Odločitev je bila sprejeta ob začetku pogajanj držav članic z Evropsko komisijo o strukturi in vsebini novega programa. Slovenija je dosledno zagovarjala stališče, da imajo države članice vso pristojnost pri določanju števila nacionalnih agencij.

Uredba o novem programu Erasmus+ je trenutno v zaključni fazi sprejemanja, MIZŠ pa trenutno izvaja vse potrebne postopke na nacionalni ravni.

Vse relevantne informacije so na voljo na internetni strani Evropske komisije.;

Vir: MIZŠ, 20. 9. 2013

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)