Branje je spoznavna dejavnost. Branja ne uporabljam pri vseh predmetih. Branju se ne zmorem upreti. Branje uporabim za reševanje problemov. Ob branju uživam. Z branjem se učim.

OE ZRSŠ Ljubljana je pripravila dveletni projekt Bralna pismenost, v katerega je v drugem ciklusu, ki poteka v letih 2015/17, vključenih deset šol. V prvem ciklusu, ki je potekal v letih 2013/15, je sodelovalo 22 šol. Projekt temelji na samostojnem delu učiteljev in šolskih projektnih timov, opori pedagoških svetovalcev, ki sodelujejo s šolami, in izobraževalno podporo ZRSŠ, ki jo nudi vsako leto v obliki štirih popoldanskih izobraževanj.

Projekt ima spletno učilnico, v kateri je objavljenih že veliko koristnih in uporabnih gradiv

Vir in več informacij: ZRSŠ in SIO, 20. 1. 2016

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)