DVV International, Inštitut za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih, si prizadeva za izobraževanje za vsakogar, po vsem svetu in vse življenje, ter tako podpira vseživljenjsko učenje v državah v razvoju in tranzitnih državah že več kot 45 let. Dejaven je bil tudi lani, in tako je v Letnem poročilu 2014 predstavil teme, kot so mednarodno lobiranje za vseživljenjsko učenje, pismenost kot ključ razvoja v podsaharski Afriki, izobraževanje odraslih pri beguncih, ‘Gledališče zatiranih’ – izobraževalno delo v bolivijskih zaporih, zagotavljanje človekove pravice do izobraževanja v Mehiki in drugo.

V poročilu lahko preberemo tudi o štirih projektih, ki so imeli v letu 2014 pomembno mesto v izobraževanju odraslih:

  • Globalno učenje v centrih za izobraževanje odraslih (Global Learning in the adult education centre).
  • Projekt Spoznaj svoj življenjski slog (Know your lifestyle), osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle, v katerem je kot partner sodeloval tudi Andragoški center Slovenije (ACS), je izhodiščno namenjen manj izobraženim odraslim, predvsem mladim osipnikom, ki se vključujejo v programe neformalnega izobraževanja za odrasle.
  • Odkrijte Gruzijo (Discover Georgia) je skupni nemško-gruzijski projekt, ki je od leta 2006 zgradil že devet gruzijskih centrov za izobraževanj odraslih po nemškem modelu.
  • Vpogled v sistem VHS (Insights into the VHS system) pa so študijske ture za spodbujanje izmenjave strokovnega znanja in izkušenj med sodelujočimi državami partnericami.

Nazadnje pa Letno poročilo ponuja še pregled svojega delovanja in partnerjev ter predstavlja vizijo za prihodnost. Letno poročilo 2014 je na voljo v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije, najdete pa ga tudi na spletu: http://www.iiz-dvv.de/files/dvvi_jb_2014_e.pdf in v informacijskem središču EPALE.

Vir: ACS, 28. 7. 2015

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)