Državni zbor je na 23. redni seji, 2. aprila 2014, sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023. Brez vzdržanega ali nasprotnega glasu je bil sprejet tudi amandma, da se v uvodno poglavje doda stavek: Šport razvija tudi različne odlike mišljenja in osebnosti.

Gre za končno različico predloga, ki sta ga skupno oblikovali in 15. oktobra lani samostojno vložili v proceduro takrat še delujoči strokovni skupini za izbirni predmet šah pri Zavodu RS za šolstvo in pri Šahovski zvezi Slovenije. Predlog je bil nato vložen še večkrat in ponavljan toliko časa, dokler ni poslance prepričal. Z amandmajem je dosežena uskladitev predloga Resolucije z deklaracijo Evropskega parlamenta, ki poudarja javni interes za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom in predlaga uvedbo programa »šah v šolah« v izobraževalne sisteme v Evropski uniji. Pritrjuje nameri ministra, sporočeni Državnemu zboru, za »oblikovanje razvojnega modela za sistematično in sistemsko postopno vpeljevanje šahovske igre v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor« ter odgovoru ministrstva na pripravljene strokovne podlage za zagotavljanje šahovske vzgoje v Sloveniji.

Amandma vključuje stališče ministrstva na Javni predstavitvi mnenj v Državnem zboru, »da šport v celoti razvija odlike mišljenja in osebnosti, ne glede na to kolikšen delež fizične aktivnosti vključuje«. Predstavlja pravno podlago za uresničevanje javnega interesa na tem področju. Ker je bilo slednje vključeno naknadno, zanj v Resoluciji še ni bilo mogoče opredeliti ciljev, ukrepov in kazalcev.

Vir: SIO, 3. 4. 2014

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)