V prvi polovici leta 2011 je bilo v projektu e-šolstvo izvedenih 288 seminarjev, katerih se je udeležilo 3863 udeležencev. Organiziranih je bilo tudi 33 usposabljanj za izvajalce seminarjev, na katerih je bilo 486 sodelavcev projekta.
 
Razvoj in promocija didaktničnih seminarjev se je v tem obdobju projekta povečala, saj je bilo izvedenih 25 različnih didaktičnih seminarjev.
Veliko zanimanje učiteljev je bilo za seminar Didaktična raba e-gradiv pri pouku geografije, saj je bil izveden kar 14-krat. Sledi seminar za področje razrednega pouka Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka, ki je imel 11 izvedb.
Ostali didaktični seminarji SI BELIš glavo z notami USpešno?, Geometrija v OŠ s programi dinamične geometrije, Digitalna zgodba, Digitalna fotografija pri pouku, Popestrimo pouk tujih jezikov z uporabo storitev Splet 2.0, Sodobne strategije učenja in poučevanja z IKT na razredni stopnji so imeli po 4 izvedbe. Organiziranih je bilo še 17 ostalih različnih didaktičnih seminarjev z dvema ali eno izvedbo.
Vzporedno so potekale izvedbe seminarjev Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, Spletna predstavitev VIZ ter  Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo.
V mesecu maju 2011 se je začelo usposabljanje ravnateljev Na poti do e-kompetentnosti ravnatelja. Prve izvedbe Modula1 z naslovom Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše se je udeležilo 210 ravnateljev.
Vir: SIO, 10. 7. 2011
(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)