Na spletnem portalu SIO so objavili prispevek z naslovom “e-” – prenašanje odgovornosti na učence: bajke in resnice s področja razvoja kakovosti e-learninga, usmerjene na učenca. V njem navajajo članek iz elearningpapers, ki opisuje razvoj kakovosti, usmerjene na učenca. Koncepti učencev o kakovosti so uvedeni kot referenčna točka za pogajanja med interesenti v procesu razvoja kakovosti.

The “E” – Empowering Learners: Myths and Realities in Learner-Orientated eLearning Quality (pdf)

V bistvu gre za naslednje: če z razvojem kakovosti želimo vplivati na učni proces, je razvoj kakovosti, ki je usmerjena na učenca nujnost in ne le opcija. Razvoj kakovosti naj vedno sestoji iz povezave procesov in postopkov z vrednotami in normativnimi odločitvami. Vsak facilitator potrebuje koncept normativnega odločanja, ko vodi skupino učencev, npr. didaktično teorijo, saj si tako ustvari trdno osnovo za svoje dejavnosti. Zato lahko razvoj kakovosti, relevantne za izobraževalne procese, opišemo kot vsoto vseh dejavnosti in vseh prizadevanj, ki smo jih izvedli z namenom, da bi izboljšali učni proces.

Poudarjanje izobraževalnega procesa na tem mestu že kaže na to, da take kakovosti, ki je usmerjena v učni proces, ni možno potrditi. Zaznamo jo lahko le takrat, ko izobraževalni proces dejansko poteka, saj gre vedno za neke vrste koprodukcijo med učencem in učnim okoljem. V razpravah o kakovosti je zadnje čase pogosto opaziti napako v tem, da se učna okolja ocenjuje ločeno od izobraževalnih procesov in da se ne upošteva ciljnih skupin in drugih interesentov v okolju. Ker pa kakovost ni neka dana, stalna karakteristika določenega učnega okolja, ampak se razvije iz odnosa med učencem in učnim okoljem, lahko kakovost zaznamo in ocenimo samo v dejanskem kontekstu. Poleg tega pa tudi ni sredstva za definicijo kriterijev kakovosti, ki bi kakovost definiralo ločeno od konkretnega izobraževalnega konteksta.

Iz tega sledi, da je treba razvoj kakovosti smatrati kot proces pogajanja, v katerem morajo biti soudeleženi vsi interesenti. Namen takega participacijskega modela za razvoj kakovosti je naj interesenti skupaj in v medsebojnem sodelovanju definirajo vrednote in cilje učnega procesa. V bodočnosti bo tovrstna aktivna udeležba učencev igrala pomembno vlogo v sistemih za razvoj kakovosti. Učenci imajo aktivno vlogo v teh konceptih in se morajo zavedati osebnih predlogov in zahtev naznačenih v njih. Gre za neko vrsto samoupravljanja s svojimi izobrazbenimi življenjepisi, pri čemer morajo identificirati tiste karakteristike, ki jih mora učni scenarij izpolnjevati, da bi lahko pričeli z uspešnim izobraževalnim procesom. Tovrstni soudeležbeni procesi zahtevajo boljše informiranje, prozornost in svetovanje s strani dobaviteljev e-learninga.

Učenci sami pa se morajo istočasno zavedati svoje odgovornosti za rast razvoja kakovosti, saj se jih smatra za strokovnjake na področju kakovosti v učnem procesu.

Vir: SIO, 27. 1. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)