Nova resolucija Evropskega sveta z naslovom Spodbujanje socialno-ekonomskega razvoja in vključenost v EU prek izobraževanja: prispevek izobraževanja in usposabljanja k Evropskemu semestru 2016 (.pdf) (Promoting socio-economic development and inclusiveness in the EU through education: the contribution of education and training to the European Semester 2016) poudarja pomen izobraževanja za aktivno državljanstvo ter izpostavlja potrebo po tem, da se izobraževanje in usposabljanje odzivata na izzive današnje družbe.

EAEA ob tej priliki posebej poudarja pomen neformalnega in priložnostnega učenja, zlasti za področje izobraževanja odraslih, ki v tej resoluciji po njihovem mnenju dobiva premalo pozornosti. Poleg tega EAEA pozdravlja dejstvo, da resolucija govori o spretnostih, kompetencah in znanjih, in ne le o spretnostih, saj to pomeni, da Evropski svet meni, da je pridobivanje novih znanj enako pomembno kot izobraževanje za aktivno državljanstvo.

EAEA je namreč prepričana, da je izobraževanje za aktivno državljanstvo bistveno in nujno za boljše življenje v demokratični in vključujoči družbi. Zato je pozitivno, da resolucija priznava pomen izobraževanja za aktivno državljanstvo in ga postavlja v enakopravni položaj s pridobivanjem novih spretnosti.

Vir: EAEA, 1. 4. 2016 in ACS, 6. 4. 2016

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)