Ob izidu danes (1. septembra 2009) objavljenega skupnega poročila o Izobraževanju in usposabljanju 2020 Komisije in držav članic je Komisija objavila sporočilo za medije, v katerem je zapisano, da

Poročilo poziva h krepitvi sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020, zlasti k spodbujanju socialnega vključevanja v evropskih šolah.

Komisija predlaga okrepitev sodelovanja na evropski ravni na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020. Osnutek skupnega poročila Komisije in držav članic poziva k večjemu socialnemu vključevanju v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja. Ta poziv je del širših prizadevanj za boj proti radikalizaciji po napadih v Parizu in Københavnu leta 2015.

Poročilo predlaga bolj usmerjeno politiko za boljše obravnavanje najbolj perečih izzivov naše družbe. Med šestimi novimi prednostnimi nalogami, opredeljenimi v poročilu, so izboljšanje spretnosti in zaposlitvenih možnosti, ustvarjanje odprtih, inovativnih in digitalnih učnih okolij ter hkratno spodbujanje temeljnih vrednot enakosti, nediskriminacije in aktivnega državljanstva.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: „Mladi Evropejci se soočajo s skupnimi izzivi, ki jih je treba obravnavati s skupnimi odzivi.Nevarnost radikalizacije kaže, kako nujno je izboljšanje izobraževalnih možnosti v vseh naših skupnostih.V sodelovanju z ministri za izobraževanje bomo okrepili skupna prizadevanja za zmanjšanje osipa, boj proti socialnemu izključevanju in podporo kulturno raznovrstnim oddelkom po vsej Evropi.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Zaposlovanje mladih je glavna prednostna naloga Komisije. Ustrezne in visokokakovostne spretnosti so pri iskanju zaposlitve danes bolj potrebne kot kdaj koli prej. Boljše sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja bo pripomoglo k zvišanju ravni spretnosti in kompetenc, kar bo prispevalo k odpravljanju neusklajenosti med ponudbo spretnosti in povpraševanjem po njih ter tako tudi k podpori mladim Evropejcem za uspešen vstop na trg dela.“

Pričakuje se, da bo Svet sprejel poročilo do konca leta. V njem se prav tako predlaga določitev novih prednostnih nalog za obdobje petih let namesto prejšnjega triletnega cikla, da se omogoči dolgoročnejši učinek. Šest novih prednostnih nalog, ki jih predlaga Komisija, zajema:

  •     ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih;
  •     vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacijo in spodbujanje državljanskih kompetenc;
  •     odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe;
  •     trdno podporo pedagogom;
  •     preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
  •     trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 

Več>> Sporočilo EK za medije, 1.9.2015

Skupno poročilo o ET 2020

Delovni dokument služb Komisije o ET 2020

Sklepi Sveta o ET 2020 iz maja 2009

Informativni list po zasedanju v Parizu

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)