Skupina na visoki ravni: poudarek na odličnosti poučevanja. Visoko šolstvo je ključno za razvijanje znanja in spretnosti, ki jih Evropa potrebuje za konkurenčnost v svetovnem gospodarstvu. Vendar pa države članice ne vlagajo zadosti v modernizacijo svojih visokošolskih sistemov. Nova delovna skupina na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva, ki jo je danes ustanovila Evropska komisija, se bo temu vprašanju posvetila v okviru celovitega triletnega pregleda visokega šolstva po vsej Uniji. Skupina, ki ji predseduje nekdanja irska predsednica Mary McAleese, se bo letos osredotočila na najboljše načine za doseganje odličnosti poučevanja, naslednje leto pa bo obravnavala možnosti prilagajanja učenja digitalni dobi. Opredelila bo najboljše prakse in ustvarjalne rešitve ter pripravila priporočila za nacionalne in evropske oblikovalce politike, univerze in visoke šole. Prvič bo o svojem delu poročala leta 2013, mandat pa se ji izteče leta 2015.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala:Vsi se spominjamo učiteljev, ki so nas navdihnili ali spodbujali. S pomočjo delovne skupine na visoki ravni želimo zagotoviti, da bo vsak študent, ne glede na to, kje v Evropi biva ali študira, deležen odličnega poučevanja. Samo tako lahko dosežemo inovacije, delovna mesta in rast. Odličnost poučevanja je tudi nujno potrebna, če želimo najti in spodbujati trajnostne rešitve za izhod iz trenutne krize. Mary McAleese je dodala: Ponosna sem, da predsedujem tej skupini. Pomagati želim Evropi in njeni mladi generaciji, ki jo je kriza tako hudo prizadela. Naša skupina bo preučila, kako v univerzah spodbujati odličnost poučevanja, da bodo mladi deležni najboljše izobrazbe in najboljših možnosti za zaposlitev v prihodnosti. V naslednjih treh letih se bo skupina posvetovala s strokovnjaki iz visokega šolstva, vlad in podjetij ter s študenti in učitelji.

Ustanovitev te skupine je del širše strategije za modernizacijo visokega šolstva v državah članicah. Na tem področju je Komisija že dosegla velik napredek. Bolonjski proces je poenostavil študij v tujini in priznavanje kvalifikacij po vsej Evropi. Evropski sistem za večdimenzionalno razvrščanje univerz, ki bo prvič objavljen leta 2013, bo prav tako zagotovil lažje primerjanje univerz, da se bodo študenti lahko utemeljeno odločili, kje bodo študirali. Komisiji bo omogočil tudi, da spremlja napredek univerz na različnih področjih, ki bodo osnova za novo razvrščanje: kakovost poučevanja in učenja, raziskovanje, prenos znanja, strategije za mednarodno sodelovanje in vloga univerz pri regionalnem razvoju.

Vir: Evropska komisija, 18. 9. 2012

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)