Evropska komisija je 2. junija objavila priporočilo za Priporočilo Sveta o nacionalnem reformnem programu Sloveni je za leto 2014 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014 in poglobljen spremni delovni dokument služb komisije z naslovom Ocena nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti za leto 2014 za Slovenijo.

 

V zvezi z izobraževanjem so med priporočili v Evropski komisiji zapisali, da naj Slovenija:

“Po posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami do konca leta 2014 pripravi celosten socialni sporazum, s katerim bo zagotovila, da gibanje plač, vključno z minimalno plačo, spodbuja konkurenčnost, domače povpraševanje in ustvarjanje delovnih mest. Ponovno opredeli sestavo minimalne plače in pregleda svoj sistem usklajevanja z inflacijo. Sprejme ukrepe za nadaljnje zmanjševanje segmentacije trga dela, predvsem z obravnavanjem učinkovitosti spodbud za zaposlovanje mladih in starejših delavcev ter uporabo pogodb civilnega prava. Sprejme zakon o študentskem delu. Omogoči doseganje mladih, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali vpisani v šolo, z zagotavljanjem ustreznih zmogljivosti teh zavodov. Poveča zaposlenost nizkokvalificiranih in starejših delavcev, prilagodi delovno okolje daljši delovni dobi in osredotoči vire na potrebam prilagojene ukrepe aktivne politike zaposlovanja, hkrati pa izboljša njihovo učinkovitost. Odpravi neusklajenost kvalifikacij in potreb na trgu dela s povečanjem privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z nadaljnjim sodelovanjem z ustreznimi deležniki pri ocenjevanju potreb na trgu dela.” (Priporočilo Sveta, Stran 7)

 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)