Evropska komisija je predstavila Kratki pregled izobraževanja 2013, letno poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki analizira izobraževalne sisteme 34 držav članic OECD, vključno z 21 državami članicami EU, ter Argentine, Brazilije, Kitajske, Indije, Indonezije, Rusije, Saudove Arabije in Južne Afrike. V poročilu so opredeljeni izzivi za evropske izobraževalne sisteme, ki jih morajo z medsebojnim sodelovanjem rešiti EU in države članice. Poudarjen je tudi pomen ukrepov, ki posodabljajo izobraževalne sisteme in večajo možnosti mladih za študij ali usposabljanje v tujini.

„Poročilo je pomemben vir spoznanj in informacij za snovalce politik in omogoča lažje razumevanje izzivov, ki so pred nami. Naložbe v izobraževanje se dolgoročno vedno obrestujejo in države članice pri dodeljevanju javnih sredstev tega ne smejo pozabiti. Kot ugotavlja poročilo, lahko splošno zmanjšanje javnih izdatkih za izobraževanje, zlasti kar zadeva plače učiteljev, zavre učinkovitost visoko kakovostnih izobraževalnih sistemov“, je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

„Poskrbeti moramo, da bodo mladi motivirani in ustrezno izobraženi za izzive 21. stoletja, da bodo razvili podjetniški duh in Evropo vrnili na pot gospodarske rasti. Pripravljeni moramo biti na izvajanje reform, da bodo naši izobraževalni sistemi konkurenčni najboljšim v svetu – to lahko zagotovimo samo z vlaganjem v izobraževanje. Vendar je iz poročila jasno razvidno, da so nekatere države članice pri ohranjanju deleža javne porabe za izobraževanje uspešnejše od drugih.“

Naložbe v kakovostno izobraževanje in usposabljanje, zlasti glede na trenutno visoko brezposelnost med mladimi, so med najpomembnejšimi nalogami v programu politik EU. Na naslednjem zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija bodo obravnavali ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih. V okviru priprav na zasedanje je Komisija sprejela novo pobudo Skupna prizadevanja za mlade v Evropi. V njej je opredelila ukrepe, ki so ali bodo sprejeti na ravni EU v pomoč državam članicam pri posodobitvi in izboljšanju izobraževalnih sistemov. Ukrepi so v skladu z ugotovitvami poročila Kratek pregled izobraževanja 2013.

Vir in več informacij: Evropska komisija, 25. 6. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)