Evropska komisija je predstavila novo strategijo “Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu” (pdf), s katero želi zagotoviti, da bodo evropski diplomanti pridobili mednarodna znanja in izkušnje, ki jih potrebujejo za delo kjerkoli v svetu, in da bo Evropa obdržala vlogo najbolj priljubljene destinacije za tuje študente.

Mednarodni visokošolski prostor doživlja velike spremembe, vanj vstopajo tudi tekmeci s Kitajske in iz Indije. Delovanje vseh 4000 evropskih univerz je zato treba v celoti prenoviti, ne samo kar zadeva mednarodno sodelovanje, ampak tudi način poučevanja domačih študentov.

Novi program Erasmus+, namenjen izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu, bo z letnim proračunom več kot 400 milijonov evrov podpiral mednarodne študentske izmenjave in krepitev sodelovanja med evropskimi univerzami in njihovimi partnericami v svetu.

Na univerzah in drugih visokošolskih ustanovah v EU študira več kot 19 milijonov študentov. Komisija želi, da bi univerze poudarile mednarodni vidik študija tudi pri 85 % študentov, ki niso mednarodno mobilni, saj bodo le tako lahko pridobili znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo v globaliziranem svetu. To pa pomeni, da morajo univerze razviti mednarodne študijske programe, spodbuditi učenje jezikov in razširiti digitalno učenje.

Število študentov v visokošolskih programih naj bi se v prihodnosti na svetu povečalo kar za štirikrat, s približno 100 milijonov leta 2000 na 400 milijonov leta 2030, rast pa bo največja v Aziji in Latinski Ameriki. Evropa vsako leto pritegne približno 45 % vseh mednarodnih študentov, vendar pa njene tekmice hitro krepijo svoje naložbe v visoko šolstvo. Največ mednarodnih študentov prihaja s Kitajske, Indije in Južne Koreje.

Novi program Erasmus+, ki se bo začel izvajati januarja 2014, bo prvič vključeval možnost, da študenti iz držav zunaj EU del svojega študija opravijo na evropski univerzi oziroma da evropski študenti izkoristijo to možnost zunaj EU. Finančna sredstva programa bodo omogočila 135.000 študentskih izmenjav in izmenjav učnega osebja med EU in državami sveta, kar je za 100.000 več kot v okviru zdajšnjega programa Erasmus Mundus. V dosedanjih evropskih izmenjavah je sodelovalo že 3 milijone študentov in učnega osebja.

Vir: CNVOS, 12. 7. 2013, in več informacij: Evropska komisija, 11. 7. 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)