Evropska komisija je 18. decembra 2012 na osnovi Delovnega programa “Zmogljivosti” za leto 2013, v segmentu “Raziskovalni potenciali (Research Potentials – REGPOT) objavila poiskusni program za ustanavljanje “Evropskih katedr” (Katedr Skupnega evropskega prostora – ERA Chairs) , s katerim želi okrepiti mednarodno konkurenčnost univerz in raziskovalnih institucij v manj razvitih evropskih regijah. Za razpis so namenjena sredstva v višini 30 MEUR, za posamezen projekt lahko prijavitelj prosi za donacijo v višini 2.4 MEUR, za obdobje do 60 mesecev. Predlagatelj mora zagotoviti lasten 10 % delež vrednosti projekta.  Razpis FP7-ERACHAIRS  bo odprt do 30. maja 2013.

Sredstva Evropske skupnosti bodo raziskovalne institucije, ki bodo želele gostiti Evropsko katedro, lahko porabile za angažiranje vrhunskih, mednarodno priznanih strokovnjakov, v prijavi pa bodo morale podati zagotovila, da razpolagajo z vso potrebno raziskovalno opremo in drugimi pogoji za vrhunsko raziskovalno delo. Predvideno je, da bodo za vzpostavitev ugodnega raziskovalnega okolja pridobile tudi sredstva iz regionalnih skladov Evropske unije.

Vir: MIZKŠ

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)