Evropska komisija je 25. junija izdala spodnje sporočilo za medije ob objavi rezultatov raziskave Talis:

Več kot tretjina učiteljev v Evropski uniji dela v šolah, v katerih ni zadosti kvalificiranega osebja, skoraj polovica ravnateljev pa poroča o pomanjkanju učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami. Medtem ko je skoraj 90 % učiteljev v EU zadovoljnih s svojo zaposlitvijo, jih 81 % čuti, da poučevanje v družbi ni cenjeno. Učitelji sicer menijo, da so dobro usposobljeni za delo, vendar niso vsi deležni podpore na začetku poklicne poti. To je le nekaj glavnih ugotovitev nove mednarodne raziskave poučevanja in učenja (TALIS), ki jo je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). V raziskavi, ki temelji na mnenju učiteljev o njihovih poklicnih pogojih, je sodelovalo 55 000 učiteljev višjih razredov osnovne šole (nižje sekundarno izobraževanje) in ravnateljev iz EU. Evropska komisija je ugotovitve raziskave TALIS in njene posledice za politiko izobraževanja in usposabljanja v EU analizirala v poročilu, ki je bilo prav tako objavljeno danes.

TALIS odraža mnenja učiteljev višjih razredov osnovnih šol iz 19 držav in regij EU (belgijske Flandrije, Bolgarije, Španije, Češke, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Švedske, Slovaške in Anglije) ter 15 drugih držav (Združenih držav Amerike, Avstralije, Brazilije, Čila, Srbije, Singapurja, Islandije, Izraela, Japonske, Malezije, Južne Koreje, Mehike, Norveške, Abu Dhabija in Alberte v Kanadi).

„Nekatera sporočila, ki izhajajo iz raziskave TALIS, so zaskrbljujoča za prihodnost učiteljskega poklica. Če države članice ne bodo ukrepale, da bi privabile in zadržale najboljše učitelje, bo spodkopan napredek pri izboljševanju kakovosti izobraževanja v Evropi. Komisija je pripravljena, da državam članicam pomaga pri oblikovanju politik in ukrepov za povečanje privlačnosti učiteljskega poklica,“ je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Ugotovitve raziskave TALIS za EU in priporočila Evropske komisije:

Glede na mnenja ravnateljev 36 % učiteljev v EU dela v šolah, v katerih ni zadosti kvalificiranih in/ali učinkovitih učiteljev (to zlasti velja za Nizozemsko, Romunijo, Estonijo, Anglijo, medtem ko v Franciji, na Nizozemskem, Hrvaškem, v Španiji in Estoniji poročajo o pomanjkanju učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami). Priporočilo Komisije: Države članice bi morale uvesti dolgoročne strategije za privabljanje in zadržanje najboljših učiteljev. Med možnimi ukrepi so izboljšanje programov izobraževanja učiteljev, iskanje prožnih poti za vstop v učiteljski poklic (tudi na sredini poklicne poti) ter možnosti za poklicni razvoj in napredovanje na podlagi preglednih meril.

Učitelji se bodo verjetno čutili bolj pripravljene za svoje delo, če bo njihova formalna izobrazba vključevala kombinacijo vsebine, metod poučevanja in učenja ter praktičnih ur v razredu za predmete, ki jih poučujejo. Priporočilo: Izobraževanje učiteljev bi moralo zajemati vsa ta področja, da bi učitelje bolje pripravilo na njihovo poklicno pot. V smislu poklicnega razvoja bi bilo treba večjo pozornost nameniti uporabi IKT v razredu in spretnostim, ki so potrebne za poučevanje otrok s posebnimi potrebami.

Skoraj 40 % ravnateljev poroča, da njihova šola ne zagotavlja uradnega uvajanja ali programa podpore na začetku poklicne poti. Takih programov je zlasti malo na Portugalskem, Poljskem in v Španiji. Priporočilo: Države članice bi morale zagotoviti, da začetnemu izobraževanju učiteljev sledi sistematična podpora na začetku poklicne poti. Ministri za izobraževanje držav članic EU so se nedavno dogovorili o izboljšanju izobraževanja učiteljev in razvoju okvirov kompetenc, v katerih bodo jasno opredeljene spretnosti in lastnosti, ki jih učitelji potrebujejo na različnih stopnjah poklicne poti.

15 % učiteljev navaja, da se v preteklem letu niso udeležili nobene dejavnosti za poklicni razvoj; okoli 50 % učiteljev nikoli ni prisotnih pri pouku svojih kolegov; skoraj 20 % jih nikoli ne sodeluje v sodelovalnem učenju. Priporočilo: Države članice bi morale večjo pozornost nameniti učinkovitemu poklicnemu razvoju in sodelovalnemu učenju, saj se učitelje tako spodbuja k uporabi inovativnih metod poučevanja in učenja (npr. poučevanje v majhnih skupinah, uporaba IKT), hkrati pa se tudi veča zadovoljstvo učiteljev na delovnem mestu. Z uporabo raznolikih učnih metod se učenci bolje pripravijo na nadaljnje učenje ali trg dela, kot ponazarjata pobudi Evropske komisije z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju in Odpiranje izobraževanja.

Predstavitev raziskave TALIS

Ugotovitve raziskave TALIS bodo uradno predstavljene v Tokiu, kjer bosta 25. junija potekala 17. seminar OECD/Japonska in neformalno zasedanje ministrov za izobraževanje. Generalni direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo Jan Truszczynski bo predstavil tudi analizo, ki jo je pripravila Komisija.

Dodatni tehnični brifing za deležnike s področja izobraževanja in usposabljanja (odprt za medije) o ugotovitvah raziskave TALIS in priporočilih Komisije bo 25. junija ob 14.30 v Bruslju v dvorani stavbe Madou (Place Madou 1). Poročili bosta predstavila Michael Davidson, vodja skupine OECD TALIS, in Jan Pakulski, vodja enote za statistiko, študije in raziskave na področju izobraževanja in kulture pri Evropski komisiji.

Ozadje

Mednarodna raziskava poučevanja in učenja (TALIS)

Gre za drugo raziskavo TALIS, ki jo objavlja OECD (prva je bila objavljena leta 2009). Raziskava je glavni vir informacij s strani učiteljev in ravnateljev o poučevanju, poklicnih pogojih in šolskih okoljih. Raziskava temelji na vprašalniku, ki se pošlje učiteljem in ravnateljem. V raziskavi TALIS je sodelovalo več kot 55 000 učiteljev višjih razredov osnovne šole iz 3 300 šol v EU; ti so po ocenah zastopali skoraj 1,5 milijona učiteljev iz 19 sodelujočih držav EU. Skupaj s preostalimi 15 državami, ki so sodelovale v raziskavi, je na vprašalnik odgovorilo skoraj 110 000 učiteljev, ki so po ocenah zastopali skoraj 4 milijone učiteljev.

Erasmus+

Evropska komisija sodeluje z državami članicami EU, da bi opredelila in širila primere učinkovite politike ter zagotovila podporo in nasvete. Novi program EU za izobraževanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020 Erasmus+ zagotavlja nepovratna sredstva za izmenjave učiteljev, ki so namenjena izboljšanju njihovega poklicnega razvoja. Podpira tudi partnerstva med šolami, univerzami in ustanovami za izobraževanje učiteljev, da bi se razvili inovativni pristopi k poučevanju. Prek mreže eTwinning šole si učitelji lahko izmenjujejo ideje s svojimi kolegi po vsej Evropi.

Več informacij

Sklepi Sveta o učinkovitem izobraževanju učiteljev (2014)

Sklepi Sveta o učinkovitem vodenju izobraževalnih ustanov (2013)

Sporočilo Evropske komisije „Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri“ (2013)

Sporočilo Evropske komisije „Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate“ (2012)

Delovni dokument služb Komisije „Podpora učiteljskim poklicem za izboljšanje učnih rezultatov“ (2012)

OECD, ugotovitve raziskave TALIS 2013

Spletišče komisarke Vassiliou

Evropska komisija: spletišče o izobraževanju in usposabljanju

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

 

Vir>> Sporočilo Evropske komisije za javnost, 25.6.2014

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)