Novo poročilo Evropske komisije navaja, da je pri pripravi mladih na današnji trg dela bistveno poučevanje informacijskih tehnologij (IT), podjetništva in državljanskih kompetenc, vendar na splošno šole tem medpodročnim spretnostim še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti v primerjavi z osnovnimi spretnostmi, kot so pismenost, matematika in znanost. Del problema izvira iz težav z ocenjevanjem. Samo 11 evropskih držav (flamska skupnost v Belgiji, Bolgarija, Estonija, Irska, Francija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovenija in Finska) ima standardizirane postopke za ocenjevanje državljanskih kompetenc, namenjenih razvoju kritičnega razmišljanja ter aktivne udeležbe v šoli in družbi. V nobeni od 31 držav, ki so sodelovale v raziskavi (27 držav članic EU, Hrvaška, Islandija, Norveška in Turčija), tovrstno testiranje ne obstaja za podjetniške spretnosti in spretnosti IT. Poročilo opisuje tudi napredek pri poučevanju šestih od osmih ključnih kompetenc, ki so na ravni EU opredeljene za vseživljenjsko učenje na področju znanja, spretnosti in odnosov.

„Evropska unija bo lahko ostala konkurenčna in izkoristila priložnosti gospodarstva znanja, samo če bodo imeli otroci in mladi potrebne spretnosti, tudi medpodročne,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „Ta študija kaže, kje so možne izboljšave, predvsem pa kaj je treba storiti, da bodo imeli mladi več priložnosti”. Pobuda Ponovni razmislek o izobraževanju, vsebuje konkretne predloge v ta namen.

Medpodročne spretnosti se običajno poučujejo kot del drugih predmetov in nacionalni učni načrti v večini držav zajemajo IT, podjetništvo in državljanske kompetence. Vendar se razmere v posameznih državah razlikujejo. V devetih državah (Nemčija, Nizozemska, Italija, Grčija, Romunija, Irska, Danska, flamska skupnost v Belgiji in Hrvaška) ne obstaja izrecno podjetniško izobraževanje na primarni ravni, medtem ko se digitalna pismenost poučuje v osnovni šoli povsod, razen na Hrvaškem.

Poučevanje digitalne pismenosti kot del znanosti, matematike in jezikov je v šolah še vedno presenetljivo neobičajno. Poročilo (Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi: izzivi in priložnosti za politiko) kaže, da bodo šole z vključitvijo IT, podjetništva ali državljanskih kompetenc v osrednje predmete morda morale spremeniti način poučevanja ter določiti dogovorjene učne rezultate in ustrezne metode ocenjevanja.

Poročilo vsebuje analitične ugotovitve za oblikovalce politik ter podpira pristop iz nove strategije Evropske komisije z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju, ki je bi bila sprejeta 20. novembra. Ta strategija opisuje ukrepe, ki jih morajo države članice sprejeti, da bodo sistemi izobraževanja in usposabljanja lahko zagotovili spretnosti, ki so potrebne na sodobnem delovnem mestu.

Vir: Evropska komisija, 19. 11. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)