Kot ugotavlja Evropska komisija v novem poročilu, so vaša izobrazba in možnosti v življenju močno odvisne od tega, kje v Evropi živite. Poročilo z naslovom „Pozor, vrzel – neenakosti na področju izobraževanja med regijami EU“ izpostavlja, da tako med državami članicami kot znotraj njih obstajajo velike razlike v možnostih in rezultatih izobraževanja. Zdi se, da obstaja ločnica v doseženi izobrazbi med severom in jugom, saj je najvišji delež nizkokvalificiranih prebivalcev z nižjo sekundarno izobrazbo ali manj predvsem v južnih evropskih regijah, zlasti na Portugalskem in v Španiji. Nasprotno pa so regije z najnižjim deležem nizkokvalificiranih ljudi predvsem v Združenem kraljestvu, Belgiji, na Nizozemskem in Švedskem. Kljub zavezanosti držav članic, da bodo spodbujale enakost v izobraževanju in usposabljanju, geografske neenakosti na tem področju torej še vedno obstajajo. Poročilo, ki ga Komisija objavlja prvič, poziva države EU k odločnejšim prizadevanjem za zmanjšanje teh razlik.

Vsi evropski državljani bi morali imeti možnost visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja, ne glede na to, kje živijo. Čas je, da uresničimo dane zaveze. Odprava geografskih neenakosti v izobraževanju je nujno potrebna za uravnotežen regionalni razvoj in socialno kohezijo. Pri tem so lahko in tudi morajo biti v pomoč evropski strukturni skladi, je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Poročilo kaže, da so regije z najvišjim deležem oseb s terciarno izobrazbo (diplomo ali magisterijem ali enakovredno stopnjo izobrazbe) večinoma v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v severni Španiji in na Cipru. Regije z najnižjim deležem diplomantov z doseženo terciarno izobrazbo so v Italiji, na Portugalskem, v Romuniji in na Češkem. Poročilo opozarja tudi na precejšnje regionalne razlike pri udeležbi odraslih v vseživljenjskem učenju.

Komisija bo novembra sprejela strategijo o „ponovnem razmisleku o spretnostih“, v kateri bo poudarila potrebo po odpravi geografskih razlik v izobraževanju. Leta 2013 bo z dodatnim gradivom in nasveti za oblikovanje politik državam članicam predstavila, kako do večje enakosti v izobraževanju in usposabljanju. Istega leta bo objavila tudi drugo poročilo o geografskih neenakostih v izobraževanju v EU.

V prispevku (Evropska komisija, 14. 9. 2012) si preberite tudi o Regionalnih razlikah znotraj držav članic.

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)