V času od 10. do 13. septembra 2013 bo Litva kot predsedujoča država Svetu EU v Vilniusu gostila evropsko mladinsko konferenco, ki se bo odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, pristojnih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.

Krovna tema 18-mesečnega obdobja, kjer v triu predsedujejo Irska, Litva in Grčija je socialno vključevanje mladih. Litva posebno pozornost namenja socialnemu vključevanju mladih, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju in niso zaposleni (ti. NEETs).

Generalni direktorji bodo na neformalnem srečanju pozornost posvetili razpravi o oblikovanju srednjeročnega delovnega načrta, ki bi še okrepil evropsko sodelovanje na področju mladine. Srečanje generalnih direktorjev bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj o dobrih praksah, s katerimi države spodbujajo socialno vključevanje mladih.

Konference se bodo udeležili trije predstavniki mladih, tudi člani nacionalne delovne skupine za koordinacijo strukturiranega dialoga ter direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak.

Vir: URSM, 9. 9. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)