Tellnet projekt je raziskoval eTwinning mrežo (skoraj 180.000 učitelji v oktobru 2012), s pomočjo vizualizacijskih tehnik, analiz socialnih omrežij in vaj, ki so vključevale oblikovanje perspektivnih scenarijev. Cilj je bil opredeliti glavne strukture, akterje, mreže, ki so učinkoviti pri izmenjavi praks, spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti v šolah.

Sedaj, ko jim je uspelo projekt izpeljati ter na spletni strani Tellneta objaviti najnovejša gradiva in rezultate, smo priložnost izkoristili za to, da smo vodjo projektov pri Tellnetu Riino Vuokari povprašali o projektu in rezultatih. Prijazno nam je v strnjeni obliki pojasnila, kaj je bilo storjenega.

Kaj so bili cilji projekta TellNet?

Projekt Omrežja za vseživljensko učenje učiteljev Tellnet se kot odgovor na spremenjene zahteve po zaželenih veščinah v družbi posveča vse večji vlogi, ki jo imajo omrežja za učitelje. Primer omrežja za učitelje je eTwinning. To je učno omrežje, v katerem si učitelji znanje izmenjujejo ter ga s pomočjo tehnološko podprtih skupnosti skupaj razvijajo. Glavni cilj omrežja za učitelje je prispevati k boljši kvaliteti učiteljskega poklica in izboljšanju učnih izkušenj učencev.

Pri projektu Tellnet smo preučevali, kako izgleda omrežje za učitelje eTwinning ter kako tako omrežje na neformalen način nudi podporo strokovni rasti učiteljev ter razvijanju kompetenc. Tako nam je na primer projekt razkril, da se je v šestih letih dejavnosti eTwinninga razvilo trdno povezano omrežje, ki s pomočjo šolskih projektov povezuje več kot 30.000 eTwinnerjev.

Za analizo omrežja so bile uporabljene tehnike za vizualiziranje informacij. Vsaka točka na sliki ponazarja šolo eTwinning, ki je bila med leti 2005 – 2011 vključena v projekt eTwinning.Vsaka povezava pa predstavlja projektno partnerstvo med šolami.

 

 

Vir: eTwinning in SIO, 14. 6. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)