Poročilo »EU Kids Online 2020: Rezultati anket v 19 državah«, objavljeno na Dan varne rabe interneta 2020, kaže tudi, da se čas, ki ga otroci dnevno preživijo na spletu, razteza med dvema urama (v Švici) ter tremi urami in pol (na Norveškem). Novo poročilo prikazuje širšo sliko o tveganjih in priložnostih na spletu, s katerimi se srečujejo otroci po vsej Evropi. Med leti 2017 in 2019 so EU Kids Online raziskovalne skupine, ki so uspele pridobiti nacionalna financiranja za raziskavo, izvedle nacionalne ankete v 19 od 33 vključenih držav. Skupno je bilo anketiranih 25,101 otrok, starih med 9 in 16 let.

V Sloveniji celotna raziskava ni bila izvedena, ker niso pridobili ustreznega financiranja. Je pa bila leta 2017 izvedena pilotna študija, ki je vključevala 241 otrok med 9 in 15 leti. Rezultati so zelo podobni. Srečanja v živo z neznancem se je udeležilo 22 % otrok v pilotni študiji, od tega jih je bilo 7 % malo prestrašenih. Takšnih otrok, ki jih je v zadnjem letu na spletu nekaj vznemirilo ali zmotilo, je bilo slaba četrtina. Otroci so poročali, da so o neprijetni izkušnji najpogosteje govorili s starši, le malo pa se jih po pomoč obrne k učiteljem ali svetovalnim delavcem. Žrtev spletnega ustrahovanja vsaj enkrat mesečno je bilo med otroci v pilotni študiji bistveno več, kot kažejo rezultati pričujočega poročila za ostale evropske države. Prav tako je bilo v našem primeru več otrok, ki so že videli podobe s spolno vsebino (56 % vseh anketiranih) ter takih, ki so bili izpostavljeni škodljivim vsebinam na spletu. Vendar pa bi bilo za kakršnokoli posploševanje teh rezultatov na vse slovenske otroke in dosledno primerjavo z rezultati ostalih evropskih držav, potrebno izvesti obsežno raziskavo na ustrezen način.

Celotni prispevek: SAFE.si, 14. 2. 2020

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)