Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločbo za projekt Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih v vrednosti 200.000 evrov. Zanj bo Evropska unija prispevala 170.000 evrov, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

Na podlagi projektov, izmenjav in sodelovanja s tujimi eksperti Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) izvaja aktivnosti v smeri individualizacije učenja in poučevanja, njihov cilj pa je zagotoviti čim širše možnosti za razvoj potencialov dijakov. V okviru sofinanciranega projekta želijo ugotoviti, kako srednje poklicne in strokovne šole odkrivajo in upoštevajo individualne razlike med posamezniki ter s pomočjo katerih metod, pristopov ter organizacije dela, razvijajo potenciale posameznikov.

V okviru projekta bo posebna pozornost namenjena sodelovanju šol in podjetij pri individualiziranem vključevanju dijakov v praktično usposabljanje. Raziskalo se bo teoretične podlage, analiziralo dosedanje empirične ugotovitve in trenutno prakso na tem področju, ugotovitve pa se bo uporabilo za razvoj fleksibilnejših učnih poti in didaktičnih modelov. CPI bo skupaj s podjetji razvil tudi podlage, ki bodo dejansko omogočale daljše in kakovostnejše usposabljanje dijakov v podjetjih. Namen projekta je namreč spodbujanje motiviranih, dobro usposobljenih in fleksibilnih mladih iskalcev zaposlitve.

Vir: EU skladi, 8. 9. 2015

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)