V Uradnem listu Evropske unije EUR-Lex decembra 2011 se med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja:

2011/C 351 E/05
Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (2009/2221(INI))
(pdf)

2011/C 361/03
Sklepi Sveta z dne 27. oktobra 2011 o evropskem izobraževanju v pravosodju (pdf)

2011/C 364/08
Razpis za zbiranje predlogov 2011 – Program “Evropa za državljane” (2007–2013) – Izvajanje akcij programa: “Aktivni državljani za Evropo”, “Aktivna civilna družba v Evropi” in “Aktivno evropsko spominjanje” (pdf)

2011/C 367/03
Sporočilo Komisije – Uradno obvestilo o dokazilih o formalnih kvalifikacijah – Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Priloga V) (2) (pdf)

2011/C 372/01
Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (pdf)

2011/C 372/03
Sklepi Sveta o vzhodni razsežnosti sodelovanja mladih v demokratičnem življenju in njihove mobilnosti (pdf)

2011/C 372/04
Sklepi Sveta o varstvu otrok v digitalnem svetu (pdf)

2011/C 372/05
Sklepi Sveta o kulturnih in ustvarjalnih kompetencah in njihovi vlogi pri oblikovanju intelektualnega kapitala Evrope (pdf)

2011/C 372/06
Sklepi Sveta o vlogi prostovoljnih dejavnosti v športu pri spodbujanju aktivnega državljanstva (pdf)

2011/C 372/07
Sklepi Sveta o jezikovnih kompetencah za spodbujanje mobilnosti (pdf)

2011/C 372/08
Sklepi Sveta o referenčnem merilu za učno mobilnost (pdf)

2011/C 372/09
Sklepi Sveta o posodobitvi visokega šolstva (pdf)

2011/C 373/09
Dodatek k razpisu za zbiranje predlogov 2012 – EAC/27/11 – Program Vseživljenjsko učenje (LLP) (pdf)

 

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)