V Uradnih listih Evropske unije EUR-Lex januarja 2011 se med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja ter znanosti:

2012/C 9/10
Mnenje Odbora regij – Vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 (pdf)

2012/C 9/14
Mnenje Odbora regij – Razvijanje evropske razsežnosti v športu (pdf)

2012/C 10/08
Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti za leto 2012 (pdf)

2012/C 14/05
Razpis za zbiranje predlogov v okviru okvirnega programa za jedrske raziskave in usposabljanja (2012–2013) (pdf)

2012/C 15/05
Javni razpis – Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (COST) (pdf)

2012/C 15/06
Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Ljudje sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2012/C 15/07
Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

012/C 22/06
Razpis za zbiranje predlogov – št. 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01 – Podjetniško izobraževanje (pdf)

2012/C 24/23
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011) 12 konč.) (pdf)

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)