V Uradnem listu Evropske unije EUR-Lex oktobra 2011 med zakonodajo ter informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja:

2011/C 289/09 Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) (pdf)

2001/C 292/03 Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o merilnih instrumentih (1)(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi) (pdf)

2011/C 297/04 Razpis za prijavo interesa za članstvo v svetovalni strukturi za znanstveno oceno tveganja znanstvenih odborov in v zbirki podatkov strokovnjakov (pdf)

2011/L 265/54 Direktiva 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (pdf)

2011/C 300/01 Sklepi Sveta o podpori izvajanju evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020 (pdf)

2011/C 301/09 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2011/C 307/07 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Ljudje“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2011/C 308/09 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Ljudje“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2011/C 308/E 02 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o razvijanju zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva (2010/2010(INI)) (pdf)

2011/C 308/E 12 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2010 o položaju Romov in svobodi gibanja v Evropski uniji (pdf)

2011/C 308/E 28 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2010 o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)) (pdf)

2011/C 310/01 Priporočilo Komisije z dne 21. oktobra 2011 o pobudi za skupno načrtovanje raziskovalnega programa „Povezovanje znanja o podnebju za Evropo“ (pdf)

2011/C 312/04 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2011/C 312/05 Razpis za prijavo interesa akademskih institucij za sodelovanje v skupnem posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES (pdf)

2011/C 317/08 Popravek Razpisa za prijavo interesa akademskih institucij za sodelovanje v skupnem posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES na podlagi Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede sodelovanja v posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUM-a na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, ter o izboru predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES (pdf)

2011/C 313/05 Posebno poročilo št. 10/2011 – Ali sta program „mleko za šole“ in sistem razdeljevanja sadja v šolah uspešna? (pdf)

2011/C 318/02 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izboljšanju digitalne pismenosti, e-znanj in e-vključevanja (raziskovalno mnenje) (pdf)

2011/C 318/20 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi Spremeniti izzive v priložnosti: Na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU (COM(2011) 48 konč.) (pdf)

 

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)