Na spletišču EUR-Lex se 30. 4. 2017 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex za april 2017 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

  • L92: 

– Sklep Komisije (EU) 2017/652 z dne 29. marca 2017 o predlagani državljanski pobudi z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe) (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2200)

 

Informacije in objave:

2017/C 129/05: Zadeva C-443/16: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – Španija) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum ETUC-UNICE-CEEP o delu za določen čas — Določba 4 — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju — Prestrukturiranje univerzitetne organizacije — Nacionalna zakonodaja — Vključevanje rednih profesorjev visokih šol v zbor rednih univerzitetnih profesorjev — Pogoj — Pridobitev doktorskega naziva — Sprememba zaposlitev za polni delovni čas v zaposlitve za polovični delovni čas — Uporaba le za redne profesorje, ki so zaposleni kot nadomestni uslužbenci — Načelo prepovedi diskriminacije)

2017/C 129/08: Zadeva C-82/17 P: Pritožba, ki so jo TestBio Tech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV vložili 14. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Komisija

2017/C 108/06: Posebno poročilo št. 5/2017 – Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih

2017/C 129/05: Zadeva C-443/16: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 9. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – Španija) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum ETUC-UNICE-CEEP o delu za določen čas — Določba 4 — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju — Prestrukturiranje univerzitetne organizacije — Nacionalna zakonodaja — Vključevanje rednih profesorjev visokih šol v zbor rednih univerzitetnih profesorjev — Pogoj — Pridobitev doktorskega naziva — Sprememba zaposlitev za polni delovni čas v zaposlitve za polovični delovni čas — Uporaba le za redne profesorje, ki so zaposleni kot nadomestni uslužbenci — Načelo prepovedi diskriminacije)

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)