Na spletišču EUR-Lex se 4. 12. 2017 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex za november 2017 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Informacije in objave:

 • 2017/C 378/27 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o poročilu EU o usklajenosti politik za razvoj za leto 2013 (2013/2058(INI))
 • 2017/C 378/03 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011–2013 (2013/2155(INI))

 • 2017/C 378/16 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet (2013/2180(INI))

 • 2017/C 378/17 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost (2013/2186(INI))

 • 2017/C 378/11 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o evropski gastronomski dediščini: kulturni in izobraževalni vidiki (2013/2181(INI))
 • 2017/C 378/28 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2014/2612(RSP))

 • 2017/C 378/36 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))

 • 2017/C 378/55 P7_TA(2014)0212 Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
  P7_TC1-COD(2012)0011
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)

 • 2017/C 378/69 P7_TA(2014)0237 Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za migracije in azil (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))
  P7_TC1-COD(2011)0366
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES ter razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Odločbe Sveta 2007/435/ES

 • 2017/C 378/74 P7_TA(2014)0244 Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
  P7_TC1-COD(2013)0027
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji

 • 2017/C 379 A/01 Reserve list — Open competition EUIPO/AST/02/17 — Assistants (AST 3) in the field of intellectual property

 • 2017/C 384/07 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Objava zaključnih računov finančnega leta 2016

 • 2017/C 384/25 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – Objava zaključnih računov finančnega leta 2016

 • 2017/C 384/38 Urad Evropske unije za intelektualno lastnino – Objava zaključnih računov finančnega leta 2016

 • 2017/C 388/04 Sklep Sveta z dne 10. novembra 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

 • 2017/C 395/04 Zapisnik s seje 19. januarja 2017
 • 2017/C 397/01 Zapisnik s seje 1. februarja 2017

 • 2017/C 397/02 Zapisnik s seje 2. februarja 2017

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)