V Uradnih listih Evropske unije EUR-Lex februarja 2011 se med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja ter znanosti:

2012/C 27/04 Razpis za zbiranje predlogov za leto 2012 za posredne ukrepe v okviru večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (Varnejši internet) (pdf)

2012/C 29/07 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega evropskega metrološkega raziskovalnega programa (EMRP) (pdf)

2012/C 29/08 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)

2012/C 30/03 Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za leto 2012 Podpornega programa za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij kot dela Okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (2007–2013) (pdf)

2012/C 30/04 Obvestilo o dodelitvi sredstev – Razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) (pdf)

2012/C 30/05 Obvestilo o dodelitvi sredstev – Razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) (pdf)

2012/C 34/01 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o nevtralnosti omrežja, upravljanju prometa ter varstvu zasebnosti in osebnih podatkov (pdf)

2012/C 35/07 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje – Usposabljanje (pdf)

2012/C 36 – 9. februar 2012

  • Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1, 2
  • Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

2012/C 41/05 Poseben razpis za zbiranje predlogov – EAC/S02/12 – Univerzitetna listina Erasmus 2013 (pdf)

L47 Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (pdf)

2012/C 52/04 Razpisi za zbiranje predlogov – Program ESPON 2013 (pdf)

2012/C 60/06 MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/7/12 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „Avtomatična“ shema 2012 (pdf)

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)