V Uradnih listih Evropske unije EUR-Lex marca 2012 se med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture:

2012/136/EU Sklep Komisije z dne 29. februarja 2012 o ustanovitvi infrastrukture za skupne jezikovne vire in tehnologije kot Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (CLARIN ERIC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 1018) (pdf)

2012/C 64/10 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa ENIAC Joint Undertaking (pdf)

2012/C 68/01 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poklicnem izobraževanju in usposabljanju po srednji šoli kot privlačni alternativi visokošolskemu izobraževanju (mnenje na lastno pobudo) (pdf)
2012/C 68/02 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposlovanju mladih, tehničnih znanjih in mobilnosti (mnenje na lastno pobudo) (pdf)

2012/C 70/05 Skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2012 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – „Izobraževanje in usposabljanje v pametni, trajnostni in vključujoči Evropi“ (pdf)

2012/C 71/06 Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) (pdf)

2012/C 74/07 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Ljudje“ za leto 2012 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)
2012/C 74/08 Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2012 (pdf)
2012/C 74/09 Razpis za zbiranje predlogov – GD ENTR št. 30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051 – Program „Erasmus za mlade podjetnike“ (pdf)

2012/C 75/04 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/06/12 – Program Mladi v akciji – Akcija 3.2 – Mladi v svetu: Sodelovanje z državami, ki niso sosednje države Evropske unije (pdf)

2012/C 88/10 MEDIA 2007 – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/09/12 – Podpora shemi „Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija“ (pdf)
2012/C 88/11 MEDIA 2007 – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/10/12 – Podpora za izvajanje pilotnih projektov (pdf)

2012/C 93/10 Pripravljalni ukrep „Kroženje filmov v digitalni dobi“ – Razpis za zbiranje predlogov za leto 2012 (pdf)

2012/C 95/18 Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012 (pdf)

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)