V Uradnih listih Evropske unije EUR-Lex marca 2013 se med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje širše nanašajo na področje šolstva, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture ter športa:

2013/112/EU Priporočilo Komisije z dne 20. februarja 2013 Vlaganje v otroke: prekinimo krog prikrajšanosti (pdf)

2013/C 62/03 Resolucija Odbora regij – Jamstvo za mlade (pdf)
2013/C 62/04 Mnenje Odbora regij – Evropski raziskovalni prostor (pdf)
2013/C 62/09 Mnenje Odbora regij – Znanje o morju 2020 (pdf)

 2013/C 64/06 Sklepi Sveta o naložbah v izobraževanje in usposabljanje – odziv na sklepe Sveta o ponovnem razmisleku o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate in letnem pregledu rasti za leto 2013 (pdf)

2013/C 72/05 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/10/13 – Program Mladi v akciji – Akcija 3.2 – Mladi v svetu: Sodelovanje z državami, ki niso sosednje države Evropske unije (pdf)
2013/C 73/08 Herkul II – Razpis za zbiranje predlogov – Izobraževanje, seminarji in konference – pravni del (pdf)
2013/C 75/05 Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Ljudje“ za leto 2013 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (pdf)
2013/C 85/07 Poseben razpis za zbiranje predlogov – EAC/S06/13 – Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020 (pdf)
2013/C 85/08 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/11/13 – Program Mladi v akciji – Akcija 4.5 – Podpiranje dejavnosti obveščanja mladih in akterjev na področju mladinskega dela in mladinskih organizacij (pdf)

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE: Poročila o prihodkih in odhodkih

Vabljeni k branju!

Vir besedila: EUR-Lex, marec 2013

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)