Mreža Eurochild je izdala poročilo praksah in politikah 30 evropskih držav o otrocih v alternativni oskrbi, torej otrocih, ki ne živijo v svojih družinah, temveč so nastanjeni v različnih institucijah ali pri rejnikih. V poročilo “Children in alternative care – national surveys. January 2010, second edition” je vključena tudi Slovenija. Poročilo za Slovenijo je prispeval Urban Boljka z Inštituta RS za socialno varstvo.

Eurochild poziva Evropsko unijo k:

  • zbiranju primerljivih in zanesljivih podatkov o otrocih v alternativni oskrbi,
  • takojšnjemu ukrepanju in de-institucionalizaciji otrok,
  • uvedbi zakonske prepovedi institucionalizacije otrok, mlajših od treh let, za vse države članice,
  • zagotavljanju okvira, ki omogoča investicije v delovno silo, ki skrbi za otroke, z namenom promovirati inkluzijo in omogočati personalizirane storitve, prilagojene potrebam posameznega otroka in družine ,
  • zmanjšanju tveganja socialne izključenosti z zagotovilom, da noben otrok ne bo institucionaliziran zaradi revščine, etnične pripadnosti ali hendikepa (disability),
  • spodbudi držav članic, da uskladijo nacionalno zakonodajo s priporočili Združenih narodov o otrocih v alternativni oskrbi,
  • zagotovitvi možnost sodelovanja otrok, mladih in družin z izkušnjo institucionalizacije pri procesu odločanja in razvoju alternativne oskrbe.

Več>> Sporočilo za javnost ob izidu poročila Children in Alternative Care

Poročilo “Children in alternative care – national surveys. January 2010, second edition”

 

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)