Eurodesk Slovenija predstavlja prvo številko prenovljenih Eurodesk novic v letu 2011. V vsaki od letošnjih številki bodo predstavili eno izmed področij, zajetih v Prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine – v prvi številki je to »izobraževanje in usposabljanje« (pdf), osredotočili so se na evropske programe, priložnosti in vire na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter usposabljanja.

Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je skoraj 80 % mladih med 20. in 24. letom v Evropi sicer dokončalo srednjo šolo, vendar je bralna pismenost četrtine petnajstletnikov slaba, 6 milijonov mladih pa zapusti šolo brez kakršnih koli kvalifikacij. Večja mobilnost spreminja Evropsko unijo v odprt prostor za razvoj nadarjenosti in sposobnosti mladih, ki pa še vedno ostaja omejen. Komisija je tako predlagala novo odprto metodo koordinacije na področju izobraževanja, ki bo obravnavala naslednje dolgoročne strateške izzive: vseživljenjsko učenje in mobilnost, kakovost in učinkovitost, pravičnost in državljanstvo, inovativnost in ustvarjalnost ter nov pristop za usklajevanje spretnosti s potrebami na trgu dela za 21. stoletje. Izboljšanje formalnega izobraževanja je ključna prednostna naloga, znanje pa se lahko pridobi tudi zunaj šole z mladinskim delom in uporabo novih tehnologij.

Države članice so bile tako pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo:

  • spodbujati enak dostop mladih do visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh in nuditi priložnosti za vseživljenjsko učenje;
  • kot dopolnilo formalnemu izobraževanju spodbujati in priznati neformalno učenje za mlade ter izboljšati povezave med formalnim izobraževanjem in neformalnim učenjem;
  • olajšati in podpirati prehod mladih med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela in zmanjšati zgodnjo opustitev izobraževanja.

Vir: Eurodesk Slovenija, 27. 1. 2011

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)