Ob 10. evropskem dnevu jezikov je Eurostat izdal podatke o poučevanju tujih jezikov v šolah držav članic EU.

V 27 državah članicah EU se je leta 2008 kar 82 odstotkov učencev na primarni in nižji sekundarni stopnji izobraževanja učilo angleščino kot tuji jezik. Na višji sekundarni ravni je odstotek učencev, ki so se učili angleščine kot tujega jezika dosegel 95 odstotkov. Drugo mesto na primarni in nižji sekundarni ravni pri izboru tujih jezikov zaseda francoščina (16%), sledita ji nemščina (9%) in španščina(6%). Na višji sekundarni ravni je najpogostejša izbira za angleščino  nemščina (27%), tesno ji sledi francoščina (26%), za njiju se uvršča španščina (19%).

Več>> novica Eurostat

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)