Na spletni strani CEPS-a je objavljena povezava na publikacijo EUROSTAT-a Statistika v žarišču (pdf) z naslovom Strategija Evropa 2020 – za pametnejšo, bolj trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU.

Strategija Evropa 2020, ki jo je sprejel Evropski svet 17. junija 2010, je skupni evropski načrt za to desetletje. Poudarek je na preudarni, trajnostni in vključujoči rasti, s katero bo Evropa strukturno okrepila svoje gospodarstvo, povečala konkurenčnost in produktivnost ter utemeljila socialno tržno gospodarstvo.

Najpomembnejši cilji strategije so zajeti v petih sklopih na ravni EU: 

 • 75 % prebivalstva, starih od 20 do 64, vključiti v delovna razmerja 
 • 3 % BDP-ja EU nameniti za raziskave in razvoj (R&D) 
 • Podnebne spremembe in energija:
  – zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z letom 1990
  – povečati delež obnovljivih virov energije za končno porabo na 20 %
  – izboljšati energetsko učinkovitost za 20 % 
 • delež osipa v izobraževanju zmanjšati pod 10 %; najmanj 40 % oseb, starih med 30 in 40, konča terciarno izobraževanje oziroma enakovredno raven 
 • zmanjšati revščino z dvigom najmanj 20 milijonov ljudi nad prag revščine oziroma socialne izključenosti

Uresničevanje petih ciljev spremljajo in nadzorujejo s pomočjo osmih osnovnih kazalnikov in treh podkazalnikov.

V pričujoči publikaciji so zajeti skupni podatki EU-27, podatki posamezne države članice, in, če so na voljo, EFTA ter države kandidatke, pristopne države, ZDA in Japonske (za primerjavo z EU).

Vir: CEPS, 1. 2. 2013

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)