Eurostat je 1. septembra objavil osvežene podatke o mladih, ki se ne izobražujejo in niso delovno aktivni (not in employment not in education – NEET).

Kazalnik ponuja vpogled v to, kako poteka poteka prehod iz izobraževanja na trg dela. Prek njega je mogoče sklepati o tem, kolikšen delež mladih se ni odločil za nadaljevanje svoje izobraževalne poti, niti ni uspel vstopiti na trg dela.

Eurostat ugotavlja, da je nekoč običajen čisti prehod iz izobraževanja na trg dela v zadnjih letih začela izpodrivati oblika postopnega prehoda, pri kateri se mladi vse bolj odločajo za priložnostne zaposlitve ali zaposlitve s skrajšanim delovnim časom, da lahko financirajo nadaljevanje svojega izobraževanja na terciarni ravni, in tako obenem ostajajo v izobraževanju in deloma prehajajo na trg dela.

 

Slika: Zaposlenost mladih in njihova vključenost v izobraževanje in usposabljenje, glede na spol in starost, EU-28, 2015

Employment education and training status of young people by age and sex EU-28 2015

Vir slike>> Eurostat (edat_lfse_18)

V EU je bilo med mladimi, starimi od 15 do 34 let, v letu 2015 kar 17 milijonov takih, ki se niso izobraževali in niso bili delovno aktivni.

V Sloveniji, kjer je večina mladih v starosti od 16 do 19 let v formalnem izobraževanju, je po podatkih Eurostata stopnja mladih, starih od 20 do 34 let, ki se ne izobražujejo in niso delovno aktivni, nižja od povprečja EU (20,1 %) saj je v letu 2015 znašala 15,3 %. V letu 2008, torej preden so mladi (20-34 let) začutili učinke krize, je ta stopnja v Sloveniji znašala le 9 % (v EU 18 %), potem pa je naraščala in v letu 2014 dosegla kar 17 % (v EU 20,8 %). Drugače kot v večini evropskih držav in podobno kot v Luksemburgu in Nemčiji je bil delež, ki se niso izobraževali in niso bili delovno aktivni, v Sloveniji večji v mestih in predmestjih kot na podeželju.

 

Več ugotovitev o mladih, ki se ne izobražujejo in niso delovno aktivni, lahko preberete v spletni objavi Eurostata.

Objavljeni podatki in analiza so del spletne publikacije o izobraževanju v Evropi, ki jo pripravlja Eurostat.

Vir>> novica Eurostat

 

 

 

 

 

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)