Eurostat je za države članice EU ter za Norveško in Švico izdelal projekcije prebivalstva (skupaj, ženske, moški) na regionalni ravni (kohezijske regije) za obdobje 2008–2030, in sicer po konvergentnem scenariju.

Eurostat, Statistični urad Evropskih skupnosti, je ob koncu novembra 2009 izdelal za države članice Evropske unije ter za Norveško in Švico projekcije prebivalstva na regionalni ravni (kohezijske regije) za obdobje 2008–2030, in sicer po t. i. konvergentnem scenariju (po stanju na 1. januar).
Izdelek ponuja pogled na mogoči prihodnji razvoj prebivalstva posamezne države in njenih kohezijskih regij, in sicer glede na stanje 1. januarja v vsakem posameznem letu, upoštevajoč družbenoekonomske in kulturne razlike med državami članicami EU. Te razlike naj bi po predvidevanjih vedno bolj izginjale (več o tem na eurostatovi spletni strani).

Rezultate omenjenih projekcij je Eurostat za vse navedene države objavil na svoji spletni strani v podatkovni bazi. Tam so objavljeni tudi rezultati Eurostatovih projekcij prebivalstva (skupaj, ženske, moški) za omenjene države za obdobje 2008–2060 (tudi te so bile izdelane po konvergentnem scenariju).

 

Eurostatova_projekcija

 

Pomembna metodološka opomba: Za osnovo projekcije so vzeta gibanja prebivalstva v posameznih letih v obdobju od leta 2003 do leta 2007. Za Slovenijo to pomeni, da ni vštet obrat trenda padajoče rodnosti, ki se je zgodil leta 2007. Več >> metodoloških opomb.

 

Vir>> Novica SURS

 

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)