Potem ko je vlada 16. 6. 2011 sprejela novelo visokošolskega zakona, ki spreminja ter dopolnjuje obstoječi Zakon o visokem šolstvu na področju evidenc visokošolske dejavnosti, MVZT v želji po objektivni obveščenosti javnosti ponovno pojasnjuje, kakšni so cilji  Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji  (eVŠ).
 
MVZT  je univerze prvič seznanilo s projektom eVŠ spomladi leta 2010. Minister za visoko šolstvo je marca letos oblikoval projektno skupino eVŠ, v kateri imajo predstavnike tudi univerze. 
V Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ), je v 15. ukrepu zapisano, da se sistem eVŠ uveljavi s spremembo Zakona o visokem šolstvu v poglavju za evidence v letu 2011. MVZT je rektorsko konferenco v skladu s tem zaprosilo za razpravo o noveli zakona že 13. maja. Ker ni bilo odziva, je ministrstvo prošnjo ponovilo, predsednik rektorske konference pa je nato ministrstvu namenil pol ure za predstavitev na seji RKRS, ki je bila 22. junija.
 
Pri pripravi novele je MVZT sledilo NPVŠ, ki določa, da se spremembe Zakona o visokem šolstvu v poglavju evidence uredijo že v tem letu z željo preprečiti fiktivne vpise. MVZT je v želji po varstvu pravic študentov do študija in drugih socialnih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta, kakor tudi zaradi preprečitve nenamenske porabe javnih sredstev, pričelo snovati centralno evidenco študentov, ki jo bomo vzpostavili do 31. 12. 2011. Naj spomnimo, da kar 35 odstotkov vpisanih študentov v RS ne konča študija, tudi zaradi fiktivnih vpisov.
Poudariti velja, da z novelo ne posegamo v izvedbene zadeve visokošolskih zavodov, ki so in ostajajo v njihovi pristojnosti. Novela zakona je usklajena med vladnimi službami, informacijsko pooblaščenko in ima podporo druge delovne skupine  v okviru vladnega Sveta za študentska vprašanja. 
 
Prav tako ne držijo  navedbe rektorske konference o poseganju v osebne podatke, kar smo ji pojasnili že pisno in ustno, saj podatkov o povprečni študentski oceni ne zbiramo. Podatki o zaposlenih pa ne bodo omogočili pregleda nad njihovimi delovnimi obremenitvami, kot javno izpostavlja RKRS.
 
Informacijski sistem eVŠ je primarno zastavljen kot orodje za zagotavljanje preglednosti visokega šolstva, s katerim se bo povečala informiranost javnosti o visokošolski ponudbi v Sloveniji.

Vir: MVZT, 29. 6. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)