Evalvacijska skupina EUA ovrednotila delovanje Univerze na Primorskem

Evalvacijska skupina EUA, ki jo sestavljajo nekdanji rektorji evropskih univerz, visokošolski učitelji, strokovnjaki s področja kakovosti visokega šolstva ter predstavnik študentov, je univerzo prvič obiskala v mesecu juniju 2010 (od 2. do 4. junija). Skupina petih evalvatorjev: prof. dr. James P. Gosling,  prof. dr. Erdal Emel, prof. dr. Philippe Rousseau, Šime Višić in prof. dr. Maria Helena Nazare’, predsednica skupine, so svoj prvi obisk namenili seznanitvi z univerzo: sestali so se z vodstvom univerze, s skupino, ki je na univerzi pripravila evalvacijsko poročilo ter predstavniki Sveta zaupnikov. Obiskali pa so tudi tri članice, in sicer Fakulteto za management Koper, Fakulteto za turistične študije Portorož ter Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, na katerih so se sestali z vodstvom, predstavniki zaposlenih ter na pedagoških članicah tudi s predstavniki študentov.

Zunanji evalvatorji so v isti zasedbi univerzo ponovno obiskali v teh dneh in se srečali z rektorjem, predstavniki strokovnih služb; z vodstvom, predstavniki akademskega zbora in študenti UP Fakultete za humanistične študije, s predstavniki UP Znanstveno-raziskovalnega središča (direktorjem, pomočnikom in svetovalcem direktorja, predstavniki raziskovalnih inštitutov ter infrastrukturnih enot), s predstavniki UP Visoke šole za zdravstvo Izola (dekanjo, predstavniki akademskega zbora in študenti) ter s člani Senata UP. Končno pisno evalvacijsko poročilo pričakujejo konec tega leta, ko ga bodo tudi javno predstavili.

Evalvacija v kontekstu Institucionalnega evalvacijskega programa EUA predstavlja za UP pomemben trenutek refleksije, ki bo univerzi omogočila izboljšati prihodnje načrtovanje in strateški management, s ciljem optimizacije delovanja UP na vseh področjih njenega delovanja.

Vir: Univerza na Primorskem, 10. 11. 2010

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)