Do torka, 15. novembra 2011, lahko na Ministrstvo za šolstvo in šport posredujete predloge za člane Državne komisije za splošno maturo za novo mandatno obdobje. 

 
Skladno z 11. členom Zakona o maturi ima državna komisija za splošno maturo predsednika in dvanajst članov. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih področij splošne mature oziroma s področja šolskega sistema in zunanjega ocenjevanja. Predsednika in devet članov imenuje minister, in sicer:

– enega člana na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti;

– tri člane izmed visokošolskih učiteljev na predlog univerz;

– dva člana izmed učiteljev gimnazij na predlog gimnazij;

– enega člana izmed delavcev ministrstva, pristojnega za šolstvo;

– enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje;

– enega člana izmed predsednikov in članov državnih predmetnih komisij za splošno maturo in

– enega člana izmed strokovnjakov za zunanje preverjanje znanja na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo.

 

Vir: MŠŠ

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)