TNS Qual+ je po naročilu Evropske komisije marca in aprila 2011 zbralo podatke za prvi Evrobarometer o vključevanju migrantov. V to kvalitativno raziskavo so zajeli več razpravljalnih skupin in individualnih globinskih intervjujev.

 

Več kot 500 državljanov EU in 200 migrantov iz držav zunaj EU – različna izobrazbena in zaposlitvena struktura – je razpravljalo v skupinah mlajših (18 do 35 let) in skupini starejših državljanov (45 do 70 let).

 

Podatke so zbrali tudi med državljani tretje države v 14 državah članicah: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. To so države z obsežnimi migracijami iz tretjih držav in izpolnjenimi pogoji za izvedbo raziskave v določenem časovnem okviru.

 

Rezultati raziskave so med drugim pokazali, da so si državljani EU in državljani tretjih držav enotni v tem, kako pomembna sta vzajemno delovanje na delovnem mestu in v šoli ter sodelovanje migrantov v lokalni kulturi.

    

Več v angleškem jeziku …

 

Vir: EUROPA, 20. 7. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)