Sodeč po novem poročilu Eurobarometra, ki je bilo objavljeno 21. junija, skoraj 80 % Evropejcev zanimajo znanstvena odkritja in tehnološki razvoj, v primerjavi s 65 % takih, ki jih zanima šport.

Več kot 70 % Evropejcev meni, da bodo raziskave, financirane s strani EU, v prihodnosti postale pomembnejše, sporočajo iz slovenskega predstavništva Evropske komisije.

57 % jih meni, da bi se znanstveniki morali bolj potruditi pri poročanju ljudem o svojem delu, in 66 % jih je mnenja, da bi vlade morale postoriti več, da bi pri mladih vzbudile zanimanje za znanstvene zadeve.

Evropejci se močno zavedajo prednosti in velikega pomena znanosti, vendar pa so mnogi obenem izrazili strah pred tveganji, povezanimi z novimi tehnologijami, in močjo, ki jo znanstveniki imajo zaradi svojega znanja.

61 % ljudi v EU27 zase meni, da so precej ali zelo dobro obveščeni o znanstvenih odkritjih in tehnološkem razvoju. 74 % državljanov je mnenja, da bo skupno raziskovanje po celi Evropi, financirano s strani Evropske unije, postajalo vse bolj pomembno. Več kot šest od osmih Evropejcev verjame, da je skupno raziskovanje bolj kreativno in učinkovito. Sodelovanje med državami članicami uživa veliko podporo (pozdravlja ga 72 % Evropejcev).

Na splošno je ta javnomnenjska raziskava pokazala, da so evropski državljani glede znanosti in tehnologije razmeroma optimistični – 75 % anketirancev se namreč strinja ali delno strinja s trditvijo, da bosta znanost in tehnologija prinesla več priložnosti za nove generacije. Kljub temu pa je razkrila nekaj več pesimizma v primerjavi s tovrstno raziskavo iz leta 2005.

Evropejci imajo namreč dobro mnenje o učinku, ki ga ima na mlade udejstvovanje v znanosti, vendar pa menijo, da vlade ne storijo dovolj, da bi spodbudile večje zanimanje. Verjamejo, da bi bilo potrebno, da bi vlade spodbujale ženske k ukvarjanju z znanostjo, saj bi to imelo pozitiven učinek – 63 % anketirancev meni, da bi boljša zastopanost žensk med raziskovalci izboljšala sam potek raziskav.

Ta posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometra je bila opravljena prek razgovorov z anketiranci iz oči v oči v 32 evropskih državah1, njen namen pa je bil oceniti splošen odnos evropskih državljanov do znanosti in tehnologije ter ugotoviti, ali se je ta odnos bistveno spremenil v primerjavi z rezultati iz leta 2005. Razgovore so opravili z 31 243 ljudmi med 29. januarjem in 25. februarjem 2010 v 32 evropskih državah ( 27 držav članic EU, Hrvaška, Turčija, Norveška, Švica in Islandija).

Rezultati so na voljo na spletni strani za javna mnenja na spletišču Europa.

Vir MVZT

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)