Več kot šest milijonov mladih ljudi v EU zapusti izobraževalni sistem po končanem osnovnem oziroma nižjem sekundarnem izobraževanju.
Zgodnje zapuščanje izobraževalnega sistema ovira gospodarski in socialni razvoj, kar pa nadalje resno preprečuje uresničevanje cilja Evropske unije, tj. doseči močno, trajnostno in vključujočo rast.
Z akcijskim načrtom želi Komisija podpreti države članice pri prizadevanjih za dosego krovnega cilja strategije Evropa 2020, tj. do izteka tega desetletja zmanjšati povprečno stopnjo zgodnjega zapuščanja izobraževalnega sistema s trenutne 14,4, % pod 10 %.
V novi pobudi je Komisija zbrala podatke o stanju v Evropi v zvezi z zgodnjim zapuščanjem izobraževalnega sistema, glavne vzroke in tveganja, ki jih takšno zapuščanje predstavlja za prihodnji gospodarski in družbeni razvoj, ter predlagala načine za bolj učinkovito reševanje problematike.
V priloženem priporočilu sveta Evropske komisije so pripravljene smernice za razvoj celovitih in preverljiv politik in usmeritev za spodbujanje nadaljnjega izobraževanja.

Več informacij:
Sporočilo za javnost
Opomnik, ki vključuje statistične podatke posameznih držav
Sporočilo “Tackling early school leaving. A key contribution to the Europe 2020 Agenda
Priporočilo sveta “Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leavingo
Delovni dokument “Reducing early school leaving
Evropska komisija: “Early school leaving

Vir: Evropska komisija, 31. 1. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)