Evropska komisija je sprejela nove predloge za krepitev družbene, ekonomske in organizacijske razsežnosti v športu. Športniki, športne organizacije in državljani naj bi uživali predvidoma prednosti načrtov, ki izhajajo iz nove vloge EU, pridobljene z Lizbonsko pogodbo, da podpira in usklajuje športno politiko v državah članicah. Ukrepi so predvideni na področjih s takimi izzivi, ki jih ni mogoče zadovoljivo rešiti samo na nacionalni ravni. Predlogi Komisije temeljijo na posvetovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi v športu ter upoštevajo izkušnje pri izvajanju Bele knjige o športu iz leta 2007. V obdobju 2009–2010 je Komisija zagotovila več kot 6 milijonov EUR, s katerimi je podprla okrog 40 športnih projektov za spodbujanje zdravja, socialne vključenosti, prostovoljstva, dostopa za invalidne osebe, enakosti spolov in boja proti nedovoljenim poživilom. Leta 2011 se bo začelo dvanajst novih projektov.

Vir in več informacij: Evropska komisija, 18. 1. 2011

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)