Delovno aktivno prebivalstvo v mnogih državah članicah se krči, zato se bodo po napovedih potrebe po visoko usposobljenih delavcih od danes do leta 2020 povečale za več kot 16 milijonov delovnih mest. Če se želi Evropa na te potrebe odzvati, je treba vrzeli glede pomanjkanja delovne sile zapolniti – na primer z mobilnimi in dobro usposobljenimi strokovnjaki iz drugih držav članic EU. Ti strokovnjaki so lahko pomemben vir rasti, vendar le, če lahko zlahka odpotujejo tja, kjer so delovna mesta, kar pa zahteva, da so njihove kvalifikacije v EU priznane hitro, enostavno in zanesljivo. Zato je Evropska komisija 19. 12. 2011 sprejela predlog za posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah (Direktiva 2005/36/ES).

Cilj predloga je poenostavitev pravil za mobilnost strokovnjakov v EU s ponudbo evropske poklicne izkaznice za vse zainteresirane poklice, ki bi omogočila hitrejše in lažje priznavanje kvalifikacij. Predlog prav tako razjasnjuje okvir za potrošnike s pozivom državam članicam, naj pregledajo področje uporabe za svoje regulirane poklice in obravnavajo vprašanji javnega interesa o znanju jezikov in pomanjkanju učinkovitega opozarjanja na poklicne nepravilnosti, zlasti v zdravstvenem sektorju.

Glavne točke predloga (pdf):

  1. Uvedba evropske poklicne izkaznice
  2. Boljši dostop do informacij o priznavanju poklicnih kvalifikacij
  3. Posodobitev minimalnih zahtev glede izobraževanja zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, medicinskih sester, babic, veterinarjev in arhitektov
  4. Uvedba mehanizma opozarjanja za zdravstvene delavce, katerih kvalifikacije se samodejno priznavajo
  5. Uvedba skupnih izobraževalnih okvirov in skupnih preskusov znanja namesto skupnih izhodišč naj bi ponudila možnost za razširitev mehanizma samodejnega priznavanja na nove poklice
  6. Medsebojno ocenjevanje reguliranih poklicev

Viri in več informacij:

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)