Evropska komisija je v okviru strategije za delovna mesta in gospodarsko rast sprožila pobudo za priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj šole ali univerze. Komisija želi ustvariti več zaposlitvenih možnosti zlasti za mlade brezposelne in osebe z malo formalnih kvalifikacij, denimo starejše in nizkokvalificirane delavce. Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobraževanja, zlasti za starejše študente.

Komisija s tem priporočilom poziva države članice, naj do leta 2015 vzpostavijo nacionalne sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja (opredelitve so v razdelku Ozadje). Državljani bodo tako lahko pridobili polno ali delno kvalifikacijo na podlagi spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. Trenutno imajo samo Finska, Francija, Luksemburg in Nizozemska izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

„Želimo, da bi vsi državljani v celoti izkoristili vse razpoložljive možnosti učenja na delovnem mestu, prek skupin civilne družbe ali interneta ter tako izboljšali svoje spretnosti in zaposljivost,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „V času visoke brezposelnosti in nizke gospodarske rasti je bistveno, da Evropa zagotovi uravnoteženo kombinacijo spretnosti in kompetenc ter tako spodbudi konkurenčnost, blaginjo in socialno vključevanje.“

Predlog Komisije je bil predviden kot del pobud „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“ in „Mladi in mobilnost “ iz strategije Evropa 2020. Dopolnjuje evropsko ogrodje kvalifikacij, ki spodbuja potrjevanje formalnega izobraževanja.

Predlog Komisije za nov program Erasmus za vse 2014–2020 predvideva financiranje vseh izobraževalnih sektorjev, vključno s šolami, izobraževanjem odraslih, visokošolskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter neformalnim in priložnostnim učenjem.

Vira in več informacij:

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)