Evropska komisija je 26. aprila predstavila predlog o evropskem stebru socialnih pravic. Steber določa dvajset ključnih načel in pravic v podporo poštenim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva. Načela in pravice, zapisane v stebru, se nanašajo na tri kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne razmere ter socialna zaščita in vključevanje.  Določen je tudi pregled socialnih kazalnikov za spremljanje trendov in rezultatov po državah članicah EU na 12 področjih ter ocenjevanje napredka pri doseganju „trojnega A“ na socialnem področju za EU kot celoto.  

Steber je bil predstavljen na podlagi dveh pravnih oblik z enako vsebino: priporočila Komisije, ki je pričel veljati z dnem objave, torej 26. aprila, in predloga o skupni razglasitvi s strani Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Na podlagi tega bo Komisija zdaj začela razprave z Evropskim parlamentom in Svetom z namenom, da steber pridobi široko politično podporo na visoki ravni.

Istočasno je Komisija predstavila tudi niz konkretnih ukrepov za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic, ki ga sestavljajo zakonodajni in nezakonodajni predlogi v zvezi z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, obveščanjem delavcev, dostopom do socialne zaščite in delovnim časom. 

Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja uvaja številne nove ali višje minimalne standarde za starševski in očetovski dopust ter dopust za oskrbo. Vključuje novo pravico očetov, da lahko vzamejo vsaj 10 delovnih dni dopusta pred rojstvom otroka ali po njem. Predlog predvideva tudi, da bi se lahko sedanja pravica do štirih mesecev starševskega dopusta izkoristila za otroke do dvanajstega leta starosti, medtem ko zdaj obstajajo le nezavezujoče smernice glede starosti osmih let. Starševski dopust bi postal prav tako individualna pravica za matere in očete, saj prenos štirih mesecev dopusta na drugega starša ne bi bil več mogoč, kar bi tudi za moške pomenilo močno spodbudo, da to možnost izkoristijo. Prvič bo uveden dopust za oskrbo v primeru bolezni neposrednega sorodnika, ki bo znašal do pet dni na leto. Za vse te ureditve v povezavi z družino bo zagotovljeno nadomestilo vsaj na ravni bolniškega dopusta. Predlog tudi daje staršem in oskrbovalcem otrok do 12 let pravico, da zahtevajo prožne delovne ureditve, kot so skrajšani ali gibljivi delovni čas oziroma prožnost na delovnem mestu. Upošteva potrebe malih in srednjih podjetij ter si prizadeva, da vpliv nanje ne bi bil nesorazmeren. 

Komisija poleg tega zakonodajnega predloga začenja dve posvetovanji s socialnimi partnerji. Prvo posvetovanje se nanaša na posodobitve pravil o delovnih pogodbah, drugo pa je povezano z dostopom do socialne zaščite.

Na predlog o evropskem stebru socialnih pravic so se odzvale tudi številne evropske NVO mreže, med drugim Socialna platformaEvropski ženski lobiSOLIDAR ter Evropska mreža za boj proti revščini

Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)

 

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)