Evropska komisija je 3. marca objavila dokument Evropa 2020. Gre za strategijo za oživitev evropskega gospodarstva. V njej je opredeljenih pet merljivih ciljev. Med drugim dvig deleža naložb v raziskave in razvoj na 3 odstotke BDP. EU trenutno namenja raziskavam in razvoju samo 2 odstotka BDP, kar je precej manj kot ZDA in Japonska.

Na področju visokega šolstva strategija predvideva povečati delež mladih starih do 34. let z univerzitetno izobrazbo s sedanjih 31 odstotkov na 40 odstotkov v letu 2020. Trenutno velja, da ima v EU v povprečju manj kot ena oseba v starosti med 25 in 34 let univerzitetno izobrazbo, medtem ko je v ZDA 40 odstotkov prebivalstva z univerzitetno izobrazbo, na Japonskem pa več kot 50 odstotkov.

Sicer pa strategija Evropa 2020 določa tudi sedem prednostnih pobud. Med njimi so programi za dostopnejše financiranje raziskav in razvoja ter Digitalna agenda, katere glavni cilji so hitrejše internetne povezave, povečati varnost omrežij in informacij, preprečiti nesprejemljive digitalne ločnice ter doseganje enotnega trga.

Minister Gregor Golobič je na zasedanju ministrov pristojnih za raziskave na Svetu za konkurenčnost 2. marca v Bruslju pozdravil novo strategijo za rast in delovna mesta, »v bistvu katere je rast, temelječa na znanju in inovacijah.« Predlagal je,  da se v novi evropski gospodarski strategiji za prihodnje desetletje natančno opredeli, kako doseči cilj vlaganja v raziskave in razvoj v zasebnem sektorju in kako spremljati uresničevanje tega cilja. Da bi uresničili ambiciozni cilj iz omenjene Strategije morajo države članice večjo pozornost nameniti doseganju barcelonskega cilja o 3 odstotkih vlaganj v raziskave in razvoj na ravni EU. “Slovenija je v preteklem letu povečala sredstva za raziskave in razvoj za 46 odstotkov,« je na Svetu za konkurenčnost povedal minister Gregor Golobič in dodal, da naj bi barcelonski cilj o vlaganju 1 odstotka javnih sredstev v RR Slovenija dosegla v letu 2012. Doseganje drugega dela cilja, to je 2 odstotkov BDP s strani gospodarstva v to področje pa predstavlja poseben izziv, ki zahteva močno zavezo in koordiniran pristop na ravni celotne vlade, je dodal.

Evropski komisiji je zato minister Golobič predlagal, da do jeseni pripravi načrt za doseganje 2 odstotnega deleža BDP vlaganj gospodarstva v RR, vključno s predlogom indikatorjev. »Države članice ga bomo, glede na razmere v državah, smiselno uporabile pri oblikovanju naših novih reformnih programov,« je dodal.

V prihodnjih dneh bo ta predlog Slovenija tudi  pisno posredovala novi evropski komisarki za raziskave, razvoj in inovacije Maire Geoghegan-Quinn. 

Vir>> Novica MVZT

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)