Na spletišču Evropske komisije pod rubriko Izobraževanje in usposabljanje je z dne 29. 4. 2014 objavljena nova študija o ukrepih za večjo privlačnost učiteljskega poklica (“Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe”, knjiga 1, knjiga 2, pdf).

V času, ko se v več državah soočajo s primanjkljajem strokovno usposobljenih učiteljev, so avtorji nove študije, ki jo je naročila Evropska komisija, proučili ukrepe, s katerimi bi v državah članicah lahko izboljšali privlačnost učiteljskega poklica med najboljšimi kandidati.

V raziskavi so podrobno proučili dejavnike, zaradi katerih je učiteljski poklic lahko privlačen (ali pa ne), poiskali različne ukrepe usmeritev in politik, s katerimi države navdušujejo (ali bi lahko) najboljše “rekrute”, izboljšale karierne možnosti in socialni status učiteljev ter dale prestiž poučevanju; v poročilu so tudi ocene učinkov in priporočila za izboljšave.

Študija, v katero so zajeli učitelje na primarni in sekundarni ravni izobraževanja (ISCED 1, 2 in 3) v 32 državah (28 držav članic EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija), temelji na vprašalniku, ki ga je izpolnilo več kot 80.000 študentov, tj. bodočih učiteljev, učiteljev in ravnateljev, informativnih pogovorih z nacionalnimi nosilci odločanja in pregled raziskav na tem področju.

Najpomembnejše ugotovitve:

  • V večini evropskih držav učiteljski poklic izgublja privlačnost med najboljšimi kandidati, zaradi manjšega prestiža, slabših delovnih pogojev in relativno nizkih plač. Vendar se na Irskem, Finskem in Škotskem temu trendu upirajo.
  • V nekaj državah so sprejeli specifične, dolgoročne strategije za večjo privlačnost poklica ali celo preverbo učinkovitosti trenutnih usmeritev in politik.
  • V več državah težavo zaradi primanjkljaja učiteljev rešujejo z večanjem števila ur učne obveznosti, spreminjanjem razmerja učenec/učitelj ali dviganjem upokojitvene starosti.
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)