V času od 5. do 8. septembra 2011 bo Poljska kot predsedujoča Svetu EU v Varšavi gostila evropsko mladinsko konferenco, ki se bo odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, odgovornih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov ni naključna, ampak je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.
Krovna tema 18-mesečnega obdobja, kjer v triu poleg Poljske predsedujeta še Danska in Ciper, je participacija mladih v demokratičnem življenju, ki je hkrati tudi poizkus uresničevanja 165. člena nove Lizbonske pogodbe, ki navaja potrebo po večji podpori aktivni participaciji mladih v demokratičnem življenju. Poljska bo posebno pozornost dala sodelovanju in mobilnosti mladih med državami EU in Vzhodne Evrope ter Kavkaza.
 
Evropska mladinska konferenca je instrument za spodbujanje strukturiranega dialoga med mladimi in političnimi odločevalci, zato so nacionalne delovne skupine, ki se vključujejo v ta dialog na evropski ravni, že opravile krog posvetovanj o tem, kako se lahko izboljša participacija mladih in kaj so glavne ovire za večjo mobilnost. Tokrat je pri posvetovanjih sodelovalo 12.000 mladih iz vseh držav članic, 11 nacionalnim delovnim skupinam pa je uspelo dialog z mladimi izpeljati na vseh treh ravneh, lokalni, regionalni in nacionalni. Zaključki nacionalnih posvetovanj predstavljajo izhodišče za delo na konferenci. Nedvomno je iz dokumenta razbrati, da si mladi želijo več priložnosti za sodelovanje izven svojih meja, vendar pa je včasih težko dobiti informacije, še težje sredstva, pri državah izven EU pa se pojavljaj dodatno tudi problem pridobivanja viz. O tem ter o pomenu mednarodnega sodelovanja in mobilnosti mladih bodo mladi diskutirali skupaj z generalnimi direktorji.
 
Generalni direktorji pa se bodo neformalno srečali tudi z Evropsko komisijo in z njo razpravljali o predlogu za oblikovanje novega celovitega programa na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine v vrednosti 15,2 milijarde evrov in z glavnim poudarkom na razvoju znanj in spretnosti ter mobilnosti. Pričakujemo zanimivo debato, saj večina držav članic nasprotuje predlogu Evropske komisije in predlaga neodvisen program, ki bo nasledil dosedanji program Mladi v akciji. Glede na pomembnost programa Mladi v akciji za razvoj mladinske politike v Sloveniji, bo pomembnost ohranitve neodvisnega programa zagovarjala tudi Slovenija.
 
Slovenija bo na Mladinski konferenci in sestanku generalnih direktorjev aktivno udeležena s predstavnikom vladne strani, točneje, Urada RS za mladino, ki ga bo zastopala Barbara Zupan, in  3-člansko “mladinsko” delegacijo, ki je bila udeležene v strukturiranem dialogu na nacionalni ravni.
Vir: URSM, 2. 9. 2011
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)