V šolskem letu 2011/2012 bodo šole v Evropi prvič sistematično anketirali o uporabi in učinku informacijske tehnologije (IKT) na učenje ter o tem, kakšen dostop imajo do IKT.
Raziskavo bosta izvedla Evropsko šolsko omrežje (European Schoolnet) in Univerza iz Liègea.
Cilj raziskave je oceniti napredek v uporabi in dostopnosti IKT v 27 državah članicah Evropske unije ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem in v Turčiji. Izdelani bodo aktualni in točni pokazatelji ter vzpostavljen sistem stalnega monitoringa izobraževalnih tehnologij v šolah. Raziskavo IKT v izobraževanju financira Generalni direktorat Evropske komisije za informacijsko družbo in medije.
 
V Sloveniji bodo v raziskavo vključene vse srednje in osnovne šole. V osnovnih in srednjih šolah bo od septembra do novembra 2011 potekalo spletno anketiranje učencev, ravnateljev in učiteljev.
 
Raziskava bo omogočila dragocene podatke za šolsko načrtovanje in sprejemanje odločitev o rabi, upravljanju in uporabi tehnologije. Podatki bodo leta 2012 objavljeni v posameznih državah in v mednarodnih poročilih. Več informacij o raziskavi je dostopnih na spletni strani.
Vir: SIO, 29. 6. 2011
(Skupno 64 obiskov, 1 današnjih obiskov)