Evropska komisija je sporočila, da je uradno začela delovati evropska panorama spretnosti.Gre za spletišče, ki bo zagotavljalo kvantitativne in kvalitativne podatke o kratkoročnih in srednjeročnih potrebah po spretnostih, ponudbi spretnosti ter neustreznih spretnostih. Panorama bo na podlagi podatkov in napovedi EU in držav članic izpostavila najhitreje rastoče poklice in poklice z največjim pomanjkanjem delovne sile. Trenutno je v EU kljub visoki stopnji brezposelnosti približno 2 milijona nezasedenih delovnih mest. Spletišče vsebuje podrobne informacije o posameznih sektorjih, poklicih in državah.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Boljše spretnosti in kvalifikacije so ključne za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti Evrope. Evropska panorama spretnosti bo enotna točka dostopa do najnovejših evropskih in nacionalnih informacijskih virov. Pomagala bo izboljšati odziv sistemov izobraževanja in usposabljanja na spreminjajoče se trende spretnosti in zagotoviti, da bodo imeli ljudje tiste spretnosti, ki bodo v prihodnosti najbolj potrebne.“
Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska panorama spretnosti je prvi evropski instrument, ki omogoča, da z enim klikom dostopate do pomembnih informacij o potrebah po spretnostih v vseh državah EU. To spletno informacijsko orodje zagotavlja celovite informacije o neustreznih spretnostih in bo iskalce zaposlitve usmerilo k delovnim mestom, za katera v Evropi primanjkuje največ ljudi.“
Iz panorame spretnosti je razvidno, da je v EU trenutno največ povpraševanja po strokovnjakih za finance in prodajo. Premalo je tudi biologov, farmacevtov, zdravnikov, medicinskih sester, računalničarjev in inženirjev. Podatki panorame kažejo, da je največja neusklajenost med ponudbo spretnosti in potrebami trga dela v Litvi, Bolgariji, Belgiji, na Madžarskem in Irskem. Nasprotno pa je položaj precej boljši na Portugalskem, Danskem in Nizozemskem.

Evropska panorama spretnosti se bo redno posodablja z najnovejšimi podatki.

Vir: Evropska komisija, 7. 12. 2012

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)